Om Söne El

Företaget startades 19:e november 1990. Det var då stationerat i Söne utanför Lidköping. Sedan 1999 har en målmedveten expansion skett, samt att kontor och lager har flyttats in till Lidköping. Numera finns vi på Karlstorpsvägen 5 i Råda.

Vi är nu i dagsläget 21 st medarbetare i en liten homogen grupp med bred kompetens.
Vår styrka skall vara vår tillgänglighet och personliga service åt våra kunder med täta kontakter och dialoger som följd.

Vi är en lärande organisation som har som målsättning att lära av varandra, ta till oss ny teknik och våga ta nya grepp inom vårt gebit.

Om Söne El - Bild på vänern