Policy

Söne El AB - ett litet professionellt gäng.

Med professionellt menar vi att Söne El AB går att lita på och att våra jobb är av högsta kvalitet, som motsvarar eller överträffar förväntningarna hos dem som väljer oss.

Vår verksamhet kännetecknas av lyhördhet, respekt, trygghet och glädje.

Att jobba med ständiga förbättringar i allt vi gör är en självklarhet för oss på Söne El AB.

Detta nås genom att förklara Söne Els visioner, mål, åtgärder och resultat inom miljöområdet till kunder och leverantörer så att Söne El framstår som det elföretag som värnar om miljön.

insekt på en blomma