Ta vara på solens krafter och omvandla solenergi till el

Det blir allt mer intressant att minska sitt elinköp genom att producera egen el. Detta innebär att du främst använder elen i din egen anläggning, men under vissa tider på året kan det bli överskottsel som du kan sälja till ditt elbolag.

Principskiss solel

 

Så fungerar en solcellsanläggning

När dagsljus (1)  faller på solpanelerna, producerar dem el (2). Från solpanelerna går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V 50Hz växelspänning, alltså vanlig hushållsel. Växelriktaren har direkt kontakt med elnätet via elcentralen (4) där el fördelas ut i huset (5). Elcentralen  är kopplad till nätägarens elmätare (6) som mäter elförbrukningen.

Du betalar för den el som huset förbrukar minus den el som dina solpaneler ger. Om solpanelerna producerar mer el än du förbrukar i huset mäter elmätaren den mängd el. Din elleverantör köper sedan det överskottet av dig. 

Läs mer på   energimyndighetens logga